11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

2018-11-11 08:52

Na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości (Dz. U. z 1989 r., Nr 6, poz. 34) dzień 11 listopada jest uroczystym Narodowym Świętem Niepodległości. Dzień ten, jak głosi preambuła ustawy, został ustanowiony dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę, po 123 latach zaborów (od 1795 do 1918 roku), niepodległości.