Sowiogórskie Muzeum Techniki Dzierżoniów Parowozownia

Dzierżoniów – miasto u podnóża Gór Sowich. Właśnie tutaj, na zaproszenie Fundacji Otwartego Muzeum Techniki z Wrocławia, przyjechaliśmy zobaczyć Sowiogórskie Muzeum Techniki.

Muzeum pomyślane jest, jako przestrzenne, obejmujące obiekty przemysłowe i techniczne na terenie Gór Sowich ( kopalnie rud ołowiu, cynku i srebra, węgla, elektrownie, linie kolejowe, itp.)

Centrum tego muzeum stanowi stara parowozownia, znajdująca się tuż obok Dworca PKP w Dzierżoniowie. Podstawowym zadaniem Muzeum jest gromadzenie i konserwowanie unikatowych dzieł techniki. Znajdziemy tu wystawę gazomierzy, maszyn parowych, maszyn tkackich, elektrycznych, czy komputerów minionej epoki. Dla zainteresowanych techniką radiową jest dział eksponujący stare radioodbiorniki, generatory sygnałów, oscyloskopy, projektory filmowe. Nie sposób wymienić wszystkich ciekawych eksponatów, tyle ich jest, nie można jednak nie wspomnieć o lokomotywie spalinowej i drezynach – tego w parowozowni zabraknąć nie mogło.

Muzeum organizuje, co roku, Sowiogórski Festiwal Techniki, warsztaty konserwatorskie, prowadzi konferencje i lekcje muzealne. Placówka wyposażona jest w zaplecze socjalne, warsztat konserwacji zabytków, sale konferencyjne i wykładowe. Dla wszystkich zainteresowanych zabytkami kultury technicznej, miejsce ciekawe i warte odwiedzenia.

Praktyczne informacje:

Więcej informacji: http://www.nadbor.pwr.wroc.pl/parowozownia/index.html

Adresy i namiary:

Parowozownia Dzierżoniow
Dzierżoniów, ul. Sienkiewicza 19
tel. 0501-781-972; 0607-218-381