W rozmowach z urzędami, organizacjami samorządowymi i innymi instytucjami państwowymi, nie wystarczy mieć „coś" do powiedzenia – trzeba być „kimś". Dla tych instytucji bycie owym „ktosiem" oznacza posiadanie osobowości prawnej. W działania naszej grupy, od samego początku wpisany jest rozwój, co przy okazji organizacji imprez i realizacji różnych pomysłów, oznacza konieczność prowadzenia rozmów „oficjalnych". Dlatego też powołaliśmy do życia fundację o nazwie:

 

Fundacja Promocji Historii i Techniki Militarnej

„MILITARNI WROCŁAW"

zarejestrowana pod nr KRS: 0000416455.

 

Liczymy że fundacja ta będzie pomocna przy organizacji kolejnych imprez, a także przy realizacji naszych pomysłów na przyszłość, w tym powołania do życia muzeum techniki militarnej.

O wszelkich działaniach będziemy się starali na bieżąco informować.