Otwarcie wystawy "Mundur Żołnierza Polskiego 1943 - 2010"

2016-03-19 12:00

W dniu 17 marca 2016 roku, na terenie Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, została otwarta wystawa „Mundur żołnierza polskiego w okresie 1943 – 2010”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu płk Andrzej Dutka i Prezes Fundacji Promocji Historii i Techniki Militarnej "Militarni Wrocław" Cezary Szarugiewicz, przy udziale dr Mirosława Giętkowskiego - Dyrektora Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, a także Kierownika Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu - Daniela Kaźmierskiego. Na otwarcie przybyli przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, Muzealnictwa, członkowie grup rekonstrukcyjnych, a także media.


Dzięki uprzejmości Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, na dwóch salach mogliśmy zaprezentować mundury Żołnierza Polskiego od lat 40-tych do czasów współczesnych. W jednej z sal znajdują się mundury do połowy lat dziewięćdziesiątych, a w drugiej umundurowanie po 1995 roku, w tym eksponaty sponsora Wystawy – firmy MODUS, która na co dzień szyje m.in. mundury wojskowe i reprezentacyjne.

Większość eksponatów znajdująca się na wystawie to prywatne zbiory członków Fundacji „Militarni Wrocław”. Kilka eksponatów stanowi własność Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Poprzez wystawę możemy zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniał się polski mundur. Niektóre ze zmian dla laika wydają się nieznaczne lub niewidoczne, a dla wprawnego oka znawcy mają duże znaczenie.

Kolekcję obejrzeć można w Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 108. (muzeum jest zamiejscowym oddziałem Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy). Muzeum mieści się na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych (wejście przez bramę Centrum). Placówkę i wystawę zwiedzać można po umówieniu się z kierownikiem muzeum: e-mail: kierownik.wroclaw@muzeumwl.pl, tel.: 261 657 423.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Fundacja „Militarni Wrocław” na FB oraz www.militarniwroclaw.pl
Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu na FB
MODUS