Grupa Militarni Wrocław

       Jesteśmy grupą kolekcjonerów militariów i miłośników historii. Interesują nas głównie czasy II wojny światowej i okres powojenny. Szczególnie wszystko co dotyczy Wojska Polskiego. Dysponujemy kolekcją sprzętu wojskowego, w tym: transporterem BRDM-2, Gazami 69M i 69AM, Uazami 469B, Dodge WC51, motocyklami K750 i innymi. Możemy pochwalić się całkiem niezłą kolekcją umundurowania i wyposażenia.

      Współorganizowaliśmy pierwszy Wrocławski Mityng Militarny. Byliśmy też organizatorami kolejnych edycji Mityngu, które odbywają się od kilku lat w Dzierżoniowie. Współorganizowaliśmy również pierwszą i drugą edycję Wystawy Grup Rekonstrukcji Historycznej i pojazdów wojskowych w Hali Stulecia. Jesteśmy organizatorem kolejnych edycji Wrocławskiej prezentacji GRH i pojazdów militarnych  "REKON". Ponieważ są nam nadal bliskie pomysły czy idee przyświecające w trakcie organizacji tych imprez postanowiliśmy dalej działać na rzecz popularyzacji historii, kolekcjonerstwa i konsolidacji dolnośląskiego środowiska pasjonatów militariów. Pierwszym krokiem było założenie strony www.militarniwroclaw.pl . Wiemy już, że nasza strona stała się platformą informacyjną i wymiany doświadczeń dla środowiska związanego z militariami, dla wszystkich, którzy interesują się wojskiem w szerokim tego słowa znaczeniu – zarówno kolekcjonerów pojazdów militarnych, mundurów, nakryć głowy, pasjonatów ASG czy innych... . W ciągu roku odnotowujemy ponad 80 000 wejść na stronę. Planujemy również działania takie jak: udział w imprezach kolekcjonerskich oraz współudział w ich organizacji, a także inne działania na rzecz propagowania historii i wojskowości (będziemy o tych pomysłach na bieżąco informowali). Od kwietnia 2011 roku staramy się o pozyskanie miejsca, w którym będziemy mogli prezentować nasze kolekcje, a które w przyszłości może stać się jednostką muzealną.

        Stanowimy w zasadzie grupę nieformalną, chociaż w celu nawiązania współpracy z różnego rodzaju organizacjami, instytucjami, urzędami czy firmami postanowiliśmy powołać Fundację „Militarni Wrocław". Współpracujemy z wieloma instytucjami, m.in. z WKU Wrocław i Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych ( oddział zamiejscowy Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy )

         Wszystkich pasjonatów militariów i historii zapraszamy do współpracy. Wspomożemy w zdobyciu wyposażenia i umundurowania. Chętnie będziemy się z Wami spotykali w czasie zlotów, mityngów i innych zakręconych działań. Opublikujemy wasze reportaże na stronie internetowej. Jeżeli tworzycie grupę i nie macie strony internetowej możecie przedstawić się u nas i zamieszczać informacje o swoich działaniach.

          Tyle krótko o nas. Mamy nadzieję, że spotkamy się, nawiążemy współpracę i będziemy się wspólnie bawić przedstawiając innym nasze zainteresowania i kolekcje.