Książkę można zamówić: czarek@militarniwroclaw.pl

Cezary Szarugiewicz  tel: +48 601 99 53 99

Umundurowanie i wyposażenie Żołnierza Polskiego 1943 - 1945

Rozdziały:

1943 -1949

1949 - 1952

1952 - 1961

1961 - 1972

1972 - 1995

Twarda oprawa, 206 stron

Niniejsza książka przedstawia historię munduru Żołnierza Polskiego w kraju, w okresie 1943 - 1995. Nie prezentujemy tu umundurowania formacji partyzanckich czy innych wchodzacych w skład szeroko pojmowanego Polskiego Państwa Podziemnego, ani Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Przedstawiono w niej nie tylko ubiory, ale także wyposażenie, sprzęt i uzbrojenie. Można znaleźć tu także inne eksponaty, tworzące klimat tamtych lat np. mundury straży pożarnej i innych służb. W opracowaniu skupiliśmy się na wojskach lądowych, wspominając tylko o wojskach lotniczych i marynarce wojennej. Całość została podzielona na okresy związane przede wszystkim z zasadniczymi zmianami w umundurowaniu, a nakła-dające się przy okazji na ważniejsze wydarzenia historyczne. Mamy nadzieję, że niniejsza pozycja zostanie przychylnie przyjęta przez czytelników i będzie stanowić formę uporządkowania historii umundurowania Żołnierza Polskiego w opisywanych latach.